ประกาศเชิญชวน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 


ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฎิบัติงานกงสุล และงานด้านบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศผลการจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยบริเวณภายในและนอกอาคาร

ประกาศผลการขอเช่าสถานที่จัดงานวันชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดหาชุดรับแขก จำนวน ๒ ชุด

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on