คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ | คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ติดต่อ  

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

     ๑.  อายุ ๑๘ – ๒๕ ปี
     ๒.  บิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย
     ๓.  กำลังศึกษา (ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา) หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
     ๔.  มีความเป็นผู้นำสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
     ๕.  หากมีประวัติด้านการทำงานอาสาสมัครช่วยเหลืองานสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

     ๑.  สถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีเบี้ยเลี้ยงสนับสนุนในช่วงระหว่างการฝึกงานเป็นจำนวน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
     ๒.  ในกรณีที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการจากนอกนครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดหาที่พักให้ในช่วงที่ฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่าที่มีห้องพัก

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on