10 มีนาคม 2019  
สถานที่ วัดพุทธจักรมงคลวราราม @ Pearl City
 
 
 
9:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
 
 
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM