สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมหาพุทธภูมิ เมือง Santa Rosa มลรัฐ CA ในวันที่ ๓๑ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ โดยจะให้บริการต่อหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ และต่อประจำตัวประชาชน โดยท่านสามารถทำการนัดหมายต่อหนังสือเดินทางได้แล้ววันนี้
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฎิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร์
20 มีนาคม 2561
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ
16 มีนาคม 2561
สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย และสมาพันธ์คริสตจักรไทยในแคลิฟอร์เนีย จัดการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ในหัวข้อ “การเสียชีวิตเฉียบพลันด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงสาเหตุ อา...
13 มีนาคม 2561
กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ
9 มีนาคม 2561
การดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ในปี ๒๕๖๐
9 มีนาคม 2561
สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแอนเจลิส ร่วมกับ Thai Community Development Center (Thai CDC) ขอเชิญชวนชุมชนไทยเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “กฎหมายครอบครัว”
9 มีนาคม 2561
‹‹ ‹Back ข่าวที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 282 ข่าว Next› ››


Follow us on
       
 
               
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on