สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดอบรมเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้า (Standardized Training for Alcohol Retailers - STAR Training) ให้กับเจ้าของ ผู้ประกอบการและพนักงานของร้านอาหารและร้านค้า ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณศิริรักษ์ เรืองอุทัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ฯ โทรศัพท์ (๓๒๓) ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๐๕ หรืออีเมล์ suttida.t@thaiconsulatela.org
 
 

 
               
Follow us on 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on