สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธออเรกอน เมือง Turner มลรัฐ Oregon ในวันที่ ๒๓-๒๔ ก.ย. นี้ โดยให้บริการต่อหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ บัตรประจำตัวประชาชน และอื่นๆ
 
 
กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
‹‹ ‹Back กิจกรรมที่ 131 - 62 จากทั้งหมด 62 กิจกรรม Next› ››

 
               
Follow us on 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on