สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐไวโอมิง ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้
 
 

 
               
Follow us on 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on