สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. / สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ U.S. Department of Homeland Security, Immigration and Customs Enforcement (ICE) จัดการบรรยายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ "Immigration and Customs Enforcement" เพื่อรับทราบนโยบาย ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานของ ICE บรรยายโดยนาย Jorge Field, Assistant Field Office Director, Enforcement and Removal Operations, Los Angeles Field Office ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๒ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ท่านที่สนใจร่วมฟังการบรรยาย โปรดติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ โทร.(๓๒๓) ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๖, ๒๒๔ ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
 
 

 
Follow us on      
               
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on