กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะเยือนมหาวิทยาลัย UC Merced เพื่อหารือด้านนวัตกรรม และมหาวิทยาลัย UC Davis เพื่อหารือด้านการเกษตรยั่งยืนระหว่างวันที่วันที่ ๑๘ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ / กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะเข้าร่วมงานพิธีสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ที่วัดไทย ลอสแองเจลิส ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ / ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะเข้าร่วมงานพิธีสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ที่วัดป่าธรรมชาติ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ / สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ขอเชิญร่วมงานรวมน้ำใจช่วยชาวใต้ ที่ร้านอาหารป้าอ๊อดแซ้บเวอร์ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๐๑๗ ตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป / สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับหน่วยงานกาชาดสหรัฐฯ จัดการอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.๓๒๓ ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๖ หรืออีเมล์ nattapong.c@thaiconsulatela.org ภายใน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
 
 

 
               
 
     Follow us on             
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke