สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส การแต่งกาย สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ชุดสีดำล้วน
 
 

 
               
Follow us on 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on