สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์ มลรัฐโคโลราโด ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ โดยจะให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ และบัตรประจำตัวประชาชน โดยท่านสามารถทำการนัดหมายต่อหนังสือเดินทางได้แล้ววันนี้
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการสอนมวยไทยใน Community Service Program ของ Los Angeles City College (LACC)
2 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556
28 มีนาคม 2557
รายงานผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกนอกราชอาณาจักรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
27 มีนาคม 2557
ประกาศแจ้งลงทะเบียน หรือถอนชื่อจากการลงทะเบียน หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ นอกราชอาณาจักรในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งวฒิสภานอกราชอาณาจักร
11 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 2
7 กุมภาพันธ์ 2557
การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่แนวพระราชดำริของเยาวชน
7 กุมภาพันธ์ 2557
‹‹ ‹Back ข่าวที่ 283 - 288 จากทั้งหมด 292 ข่าว Next› ››

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
งานประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส
16 เมษายน 2561
สัมมนากฎหมายแรงงานและภาษีเน้นทำตามกฎหมายและยกระดับราคาอาหารและบริการสำหรับนายจ้างและลูกจ้างไทยในแคลิฟอร์เนีย
6 เมษายน 2561
กลุ่มพัฒนาไทยทาวน์เปิดตัว “จ้ำม่ำ” ภาพเขียนฝาผนังเด็กนักมวยไทยหัวโตหน้าตาเจ้าเล่ห์ แขนขาสั้นกำยำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและต้อนรับผู้คนให้ไปใช้บริการธุรกิจร้านอาหารและจับจ่ายใช้สอยในไทยทาวน์
3 เมษายน 2561
ฯพณฯ นางฉวีรัตน์ เกษรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ International Exchange Show
27 มีนาคม 2561
ฯพณฯ นางฉวีรัตน์ เกษรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา
26 มีนาคม 2561
กลุ่มพัฒนาไทยทาวน์รับรองร่างธรรมนูญสภาไทยทาวน์ มอบคณะกรรรมการเฉพาะกิจจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสภาต่อไป
26 มีนาคม 2561
‹‹ ‹Back กิจกรรมที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 118 กิจกรรม Next› ››

Follow us on
       
 
               
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77