สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมือง Pearl City มลรัฐ HI ในวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ จะให้บริการต่อหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ และต่อประจำตัวประชาชน โดยท่านสามารถทำการนัดหมายต่อหนังสือเดินทางได้แล้ววันนี้
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
‹‹ ‹Back ข่าวที่ 311 - 268 จากทั้งหมด 268 ข่าว Next› ››

 
               
Follow us on 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on