กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
เรื่อง กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้พบกับนาง Laura Deal Lacy, Executive Director, Asia Center นาย Conrad Kiechel, Managing Director แผนก Communications เเละนาย Perry Wong, Managing Director เเผนก Research ประจำ Milken Institute

Miken 22-1.jpg

Miken 22-2.jpg

     วันนี้ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙) กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้พบกับนาง Laura Deal Lacy, Executive Director, Asia Center นาย Conrad Kiechel, Managing Director แผนก Communications เเละนาย Perry Wong, Managing Director เเผนก Research ประจำ Milken Institute โดยได้หารือเรื่องการจัด Global Conference ที่นครลอสแอนเจลิสในปี ๒๕๖๐ และความเป็นไปได้ในการเชิญผู้แทนระดับสูงฝ่ายไทยเข้าร่วมเป็นวิทยากรเรื่องพัฒนการด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยเเละอาเซียนโดยรวม

23 ธันวาคม 2559
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke