กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
เรื่อง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดงาน “ราตรีสปาประสานใจ” ของสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา

RATEE 1-2017.jpg

RATEE 2-2017.jpg

RATEE 3-2017.jpg

      เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดงาน “ราตรีสปาประสานใจ” ของสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ร้านอาหารไทยแลนส์พลาซ่าโดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนสมาคม ชมรม และองค์กรต่าง ๆ กว่า ๒๐๐ คน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

      (๑) งาน “ราตรีสปาประสานใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของสมาคมฯ และหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่สมาคมฯ ในปี ๒๕๖๐

      (๒) กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนธุรกิจของชุมชนไทยในสหรัฐฯ และทุกองค์กรที่ทำประโยชน์แก่ชุมชนไทย  สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนสมาคมฯ ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เจรจาเรื่องการแก้ไขกฎระเบียบที่เห็นว่าไม่เหมาะสม ปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจนวดไทยฯ และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

      (๓) สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้บริการประชาชนและให้ความสำคัญกับงานกงสุล ในปี ๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยได้เปิดให้บริการงานกงสุลทั้งวันโดยไม่หยุดพักกลางวันตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๐ จะของบประมาณจัดทำ Application การบริการบนมือถือ ให้บริการการออกวีซ่าแบบ same day service และอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ

     (๔) สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนการรวมตัวของชุมชนไทยอื่น ๆ เช่น สมาคมกีฬาและสมาคมร้านอาหาร เป็นต้น

*   *   *   *   *

10 มกราคม 2560
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke