กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
เรื่อง กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้พบหารือกับนาย Jim MacLellan, Director of Trade Development และนาย Norman Arikawa, Assistant Director ประจำ Port of Los Angeles

Port of LA 2017.jpg

     ด้วยเมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้พบหารือกับนาย Jim MacLellan, Director  of Trade Development และนาย Norman Arikawa, Assistant Director ประจำ Port of Los Angeles สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

     (๑) นาย MacLellan กล่าวว่า ท่าเรือสำคัญของสหรัฐฯ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวซานเปรโด (San Pedro Bay Ports) คือ  Port of Los Angeles บริหารโดย City of Los Angeles และ Port of Long Beach บริหารโดย City of Long Beach ทั้งนี้ เมื่อรวมปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านเข้าออกทั้งสองท่าเรือนี้เข้าด้วยกัน San Pedro Bay Ports เป็นหนึ่งในจุดขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก

     (๒) ปัจจุบันประเทศไทยและมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นคู่ค้าอันดับ ๗ ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๘.๔๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า เหล็ก และสินค้าเกษตร

     (๓) มีความประสงค์จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและสหรัฐฯ และพร้อมให้ความร่วมมือในการหา counterpart ที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวกับ Green Technology หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก Port of Los Angeles ทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสและสภาหอการค้าสหรัฐฯ 

     (๔) กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” โดยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญเรื่องระบบขนส่ง ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริการ ซึ่งนาย Arikawa กล่าวว่า ตนพร้อมให้การสนับสนุนและแนะนำเครือข่ายที่รู้จักบริษัทในเขต Silicon Beach ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของนครลอสแอนเจลิส และมี startups จำนวนมากที่เน้นด้านเทคโนโลยี

30 มกราคม 2560
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke