กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
เรื่อง กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเเก่ นพ.โรม ชุตาภา อาจารย์เเพทย์คณะเเพทย์ศาสตร์ของ David Geffen School of Medicine มหาวิทยาลัย UCLA

UCLA 30-1-2017 -1.JPEG

UCLA 30-1-2017 -2.JPEG


       เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ
เเก่ นพ.โรม ชุตาภา อาจารย์เเพทย์คณะเเพทย์ศาสตร์ของ David Geffen School of Medicine มหาวิทยาลัย UCLA เเละคณะเเพทย์เเผนกรังสีวิทยาจาก UCLA Center for World Health ประกอบด้วย Dr. Noriko Salamon ผู้เชี่ยวชาญด้าน Neuroradiology (รังสีด้านระบบประสาท) เเละ Dr. David Lu ผู้เชี่ยวชาญด้าน Diagnostic Radiology (รังสีวินิจฉัย) และหารือเรื่อง
      (๑) ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ UCLA ในสาขา telepathology ในทุกรูปเเบบทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 

      (๒) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐเเละภาคเอกชน

      (๓) ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในเขต "Silicon Beach" ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของนครลอสเเอนเจลิสเเละเป็นที่ตั้งของสถานบันชั้นนำ think tank บริษัท startups เเละ accelerators 

30 มกราคม 2560
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke