กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
เรื่อง นาง Chancee Martorell ผู้อำนวยการ Thai Community Development Center (Thai CDC) ได้นำนางภรณ์ทิพย์ ไซม่อน (นาคหิรัญกนก) อดีตนางสาวไทย ละนางงามจักรวาล เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

Angel Wing 2017.jpg

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นาง Chancee Martorell ผู้อำนวยการ Thai Community Development Center (Thai CDC) ได้นำนางภรณ์ทิพย์ ไซม่อน (นาคหิรัญกนก) อดีตนางสาวไทย ละนางงามจักรวาล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angel Wings Foundation International เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับก
ารร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทย เพื่อจัดกิจกรรมการกุศลและโครงการสำหรับช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสจากชุมชนไทยในสหรัฐฯ
8 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke