กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม เมืองซาคราเมนโต

mobile sacramento 2017 -1.jpg


สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชาวไทยในเขตนครซานฟรานซิสโกและภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม เมืองซาคราเมนโต เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๕ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐ โดยมีกงสุลศรัณยู อัมพาตระการ นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ และมีผู้ใช้บริการรวม ๓๐๘ ราย แบ่งเป็น 

(๑) หนังสือเดินทาง ๑๖๓ ราย 
(๒) บัตรประจำตัวประชาชน ๗๖ ราย
(๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๙ ราย
(๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ๖๐ ราย

 

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน ๑๑ คน เพื่อสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทย ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม ชุมชนไทยในพื้นที่ และกลุ่มอาสาสมัครนักศึกษาไทยจาก UC Davis ที่ให้การสนับสนุนและมาช่วยให้บริการประชาชน ส่งผลให้การจัดกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

นครซานฟรานซิสโกและภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนียถือเป็นพื้นที่ที่ชุมชนไทยพำนักอยู่มากเป็นอ้นดับสองรองจากนครลอสแอนเจลิส ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรไปบริการชุมชนไทยปีละ ๔ ครั้ง โดยกงสุลสัญจรที่นครซานฟรานซิสโกและภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งต่อไปจะจัดขี้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๐ - ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์

 

mobile sacramento 2017 -2.jpg

mobile sacramento 2017 -3.jpg

mobile sacramento 2017 -4.jpg


mobile sacramento 2017 -6.jpg

mobile sacramento 2017 -9.jpg

29 มีนาคม 2560
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77