กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
รองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานขันโตกดินเนอร์ฯ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลล์

Chino Hills Songkran - 3.jpg

รองกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานขันโตกดินเนอร์ฯ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลล์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงานขันโตกดินเนอร์การกุศล ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลล์ นางตุ๊กตา มาร์ เป็นประธานจัดงานขันโตก และนายสมยศ ทวีลาภ และนางโฉมสุดา ทวีลาภ เป็นประธานในการจัดงานสงกรานต์การกุศลในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการหาทุนเพื่อถวายแด่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในนครลอสแอนเจลิส และเมืองใกล้เคียง งานการกุศลครั้งนี้ได้รับความร่วมมือไม่เพียงแต่จากชุมชนไทยที่มีพื้นเพจากภาคเหนือเท่านั้น ยังได้รับความช่วยเหลือจากชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสที่มีพื้นเพจากภาคอื่นด้วย ดังจะเห็นได้ จากความหลากหลายของอาหารที่ประกอบเป็นขันโตก แสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ของชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสเป็นอย่างดี

 

Chino Hills Songkran - 1.jpg

Chino Hills Songkran - 2.jpg

Chino Hills Songkran - 5.jpg

17 เมษายน 2560
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on