กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงาน Startup Thailand 2017 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๖-๙ ก.ค.

StartUp Thailand1.jpg

เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงาน Startup Thailand 2017 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๖-๙ ก.ค. ๒๕๖๐ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. ในปีนี้ใช้ theme “SCALE UP ASIA” เพื่อแสดงผลงานของไทยและเอเชียในฐานะภูมิภาคที่มีบทบาทนำในการเติบโตของ startups ซึ่งภายในงานมี การจัดปาฐกถา และการเสวนาที่น่าสนใจโดยบุคคลากรชั้นนำในวงการ ทั้ง incubator/accelerator/ venture capital/ technician และผู้ประกอบการ starts up (รายชื่อผู้บรรยาย http://startupthailand.org/speaker.php) กิจกรรมอบรมและการเสนองานของผู้ประกอบการ startup นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงคูหาของ tech startup ของไทยและเอเชียที่น่าสนใจมากมายแบ่งตาม ประเภทอุตสาหการ เช่น fintech agritech foodtech medtech และ edtech เป็นต้น

กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สรุปได้ ดังนี้
(๑) กงสุลใหญ่ฯ แจ้งเกี่ยวกับงาน Thailand 4.0 tech startup และ tech industry ที่ดำเนินการอยู่และแผนงานในอนาคต (การส่ง จนท.สกญ.ไปทำงานใน Silicon Valley) และพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงาน ดร.พันธุ์อาจฯ แจ้งว่า กระทรวงการคลัง (คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ) กำลังพิจารณาการมี business liaison ในเมืองต่าง ๆ ที่มีการเติบโตของ startup สูงเช่น จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ จึงอาจใช้ประโยชน์จาก จนท.สกญ.แทน
(๒) กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ มีเครือข่ายคนไทยที่มีการศึกษา มีความรู้ความสามารถสูง ซึ่งขณะนี้ทำงานอยู่ในบริษัทชั้นนำใน Silicon Valley ซึ่งบางคนสนใจกลับไปทำงานที่ประเทศไทย จึงขอให้ NIA สนับสนุนซึ่ง ดร.พันธุ์อาจฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและขอให้ กสญ.ช่วยประสานงาน
(๓) กงสุลใหญ่ฯ ขอให้ NIA สนับสนุนการแพทย์ทางไกลในประเทศไทย ซึ่งสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความร่วมมือในด้านนี้ในประเทศไทยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

StartUp Thailand2.jpg

StartUp Thailand3.jpg

StartUp Thailand4.jpg

StartUp Thailand5.jpg

11 กรกฎาคม 2560
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77