Follow us on
       
 
 
 
 
 
กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
กงสุลใหญ่ฯ เข้ากราบมัสการ พระมหาจรัญ จิรฏฺฐิติ เจ้าอาวาสวัดไตรรัตน์ เมืองทูซอน

ucdcfa1d545dcf59ee0db0fe57d9d52aa-2_1517383046979.jpg

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยภริยา กับนายชัชวาล หรยางกูร และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล ได้เข้ากราบมัสการ พระมหาจรัญ จิรฏฺฐิติ  เจ้าอาวาสวัดไตรรัตน์ เมืองทูซอน เพื่อกราบเรียนสอบถามเกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนาและการดำเนินศาสนกิจของวัดฯ รวมทั้ง ได้ถวายจตุปัจจัยและหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษแด่วัดฯด้วย
นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับชุมชนไทยในพื้นที่ โดยได้ตอบปัญหา ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานด้านกงสุล ช่องทางการติดตามข่าวสารของสถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในกรณีฉุกเฉิน และได้แนะนำโครงการสำหรับเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยเช่น โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (นำเยาวชนไทยอเมริกันไปสอนภาาษาอังกฤษที่ประเทศไทย) (www.thaiconsulatela.org/TAFP.html)

และโครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกัน (นำเยาวชนไทยฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และกับนักการเมืองหรือภาครัฐสหรัฐฯ) (www.thaiconsulatela.org/TALP.html) อีกด้วย

หมายเหตุ* นัดหมายเลื่อนขึ้นมาจากวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เนื่องจากคณะของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีภารกิจเร่งด่วนในต่างเมือง จึงขออภัยอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับความไม่สะดวกจากการนี้
และโครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกัน (นำเยาวชนไทยฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และกับนักการเมืองหรือภาครัฐสหรัฐฯ) (www.thaiconsulatela.org/TALP.html) อีกด้วย
หมายเหตุ* นัดหมายเลื่อนขึ้นมาจากวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เนื่องจากคณะของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีภารกิจเร่งด่วนในต่างเมือง จึงขออภัยอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับความไม่สะดวกจากการนี้

 

31 มกราคม 2561
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77