Follow us on
       
 
 
 
 
 
กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
มุมมองของเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพคนไทยรุ่นใหม่ที่มีต่อธุรกิจสตาร์ทอัพในสหรัฐฯ และในไทย

Start up May 8-3.jpg

11:11 Thai Consulate LA มุมมองของเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพคนไทยรุ่นใหม่ที่มีต่อธุรกิจสตาร์ทอัพในสหรัฐฯ และในไทย
เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๑ นายตรีสิกข์ สงวนบรรพ์ เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ แอพพลิเคชั่น Turfmapp ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่นครชิคาโก ได้พบหารือกับกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพในนครชิคาโก ดังนี้
11:11 Thai Consulate LA นายตรีสิกข์ฯ มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ 1871 – Chicago’s Technology & Entrepreneurship Center ซึ่ง UBI Global ได้จัดอันดับให้เป็นศูนย์บ่มเพาะฯ อันดับ ๑ ของโลกในปี ๒๕๖๑ ชื่อ “1871” มีที่มาจากปี ค.ศ. ๑๘๗๑ ซึ่งเป็นปีที่นครชิคาโกประสบเหตุอัคคีภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จนทำให้ต้องเร่งฟื้นฟูเมือง ระดมคนเก่ง และเปิดรับเทคโนโลยี ส่งผลให้ชิคาโกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านจนถึงปัจจุบัน
11:11 Thai Consulate LA 1871 ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ด้วยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหอการค้านครชิคาโก เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) ของผู้สนใจทำธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยเก็บค่าสมาชิกและให้บริการแบบครบวงจรสำหรับส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ อาทิ การจัดหาที่ปรึกษา (advisor) การจัดงานเสวนาโดยเชิญบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจมาให้ความรู้และแบ่งปัน ปสก. การจัดงานนำเสนอบริษัทให้นักลงทุนที่สนใจ (pitch) และการจัดโปรแกรมบ่มเพาะและโปรแกรมเร่งสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นต้น
11:12 Thai Consulate LA ปัจจุบัน 1871 มีสมาชิกมากกว่า ๔๐๐ บริษัท และที่ผ่านมา สามารถสร้างบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพจนเติบโตได้เกิน ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (potential unicorn) ประมาณ ๕ – ๘ บริษัท (เช่น บริษัทแอพพลิเคชั่น SpotHero ให้บริการช่วยหาที่จอดรถ) นอกจากนี้ 1871 ยังเป็นต้นแบบให้หลายประเทศ (อาทิ มาเลเซีย และตุรกี) นำไปประยุกต์ใช้สร้างศูนย์บ่มเพาะฯ ในประเทศของตนอีกด้วย
11:12 Thai Consulate LA ในส่วนของไทย นายตรีสิกข์ฯ เห็นว่า ไทยเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร จึงควรเน้นเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเหล่านี้ และควรมีฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมผลงานการคิดค้นของคนไทยในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเกษตรด้วย นอกจากนี้ ไทยยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (programmer) ชั้นนำจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกที่มักเดินทางมาพำนักอยู่ปีละหลายเดือน
11:12 Thai Consulate LA เพื่อหนีอากาศหนาว ดังนั้น ไทยจึงควรหาประโยชน์จากการเดินทางมาของคนกลุ่มนี้ ด้วยการจัดงานสัมมนาขนาดใหญ่ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น งาน Python Conference) เพื่อเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ และเชื่อมโยงกลุ่มคนเหล่านี้กับภาคธุรกิจไทย และควรจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ เช่น เทศกาลเกมส์ออนไลน์ (eSports Festival) หรือเทศกาลดนตรีควบการประชุมด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศแล้ว ยังดึงดูดคนรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอีกด้วย
11:13 Thai Consulate LA นอกจากนี้ นายตรีสิกข์ฯ ได้นำกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ Thai Soccer League (TSL) เข้าชมการแข่งขันฟุตซอลลีกใกล้ดาวน์ทาวน์นครลอสแอนเจลิสซึ่งใช้บริการในแอพพลิเคชั่น Turfmapp โดยการแข่งขันฟุตซอลนี้จัดโดย The Association at the BASE LA มีทีมจากลีกฟุตซอลต่าง ๆ เข้าร่วมลงทะเบียนการแข่งขัน และมีผู้เล่นสมัครเล่นที่เป็นผู้นำทางความคิด (influencers) และบริษัทชั้นนำและอดีตผู้เล่นจากทีมฟุตบอลอาชีพบางส่วน
เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๑ นายตรีสิกข์ สงวนบรรพ์ เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ แอพพลิเคชั่น Turfmapp ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่นครชิคาโก ได้พบหารือกับกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพในนครชิคาโก ดังนี้

นายตรีสิกข์ฯ มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ 1871 – Chicago’s Technology & Entrepreneurship Center ซึ่ง UBI Global ได้จัดอันดับให้เป็นศูนย์บ่มเพาะฯ อันดับ ๑ ของโลกในปี ๒๕๖๑ ชื่อ “1871” มีที่มาจากปี ค.ศ. ๑๘๗๑ ซึ่งเป็นปีที่นครชิคาโกประสบเหตุอัคคีภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จนทำให้ต้องเร่งฟื้นฟูเมือง ระดมคนเก่ง และเปิดรับเทคโนโลยี ส่งผลให้ชิคาโกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านจนถึงปัจจุบัน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ด้วยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหอการค้านครชิคาโก เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) ของผู้สนใจทำธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยเก็บค่าสมาชิกและให้บริการแบบครบวงจรสำหรับส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ อาทิ การจัดหาที่ปรึกษา (advisor) การจัดงานเสวนาโดยเชิญบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจมาให้ความรู้และแบ่งปัน ปสก. การจัดงานนำเสนอบริษัทให้นักลงทุนที่สนใจ (pitch) และการจัดโปรแกรมบ่มเพาะและโปรแกรมเร่งสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นต้น

ปัจจุบัน 1871 มีสมาชิกมากกว่า ๔๐๐ บริษัท และที่ผ่านมา สามารถสร้างบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพจนเติบโตได้เกิน ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (potential unicorn) ประมาณ ๕ – ๘ บริษัท (เช่น บริษัทแอพพลิเคชั่น SpotHero ให้บริการช่วยหาที่จอดรถ) นอกจากนี้ 1871 ยังเป็นต้นแบบให้หลายประเทศ (อาทิ มาเลเซีย และตุรกี) นำไปประยุกต์ใช้สร้างศูนย์บ่มเพาะฯ ในประเทศของตนอีกด้วย

ในส่วนของไทย นายตรีสิกข์ฯ เห็นว่า ไทยเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร จึงควรเน้นเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเหล่านี้ และควรมีฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมผลงานการคิดค้นของคนไทยในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเกษตรด้วย นอกจากนี้ ไทยยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (programmer) ชั้นนำจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกที่มักเดินทางมาพำนักอยู่ปีละหลายเดือน เพื่อหนีอากาศหนาว ดังนั้น ไทยจึงควรหาประโยชน์จากการเดินทางมาของคนกลุ่มนี้ ด้วยการจัดงานสัมมนาขนาดใหญ่ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น งาน Python Conference) เพื่อเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ และเชื่อมโยงกลุ่มคนเหล่านี้กับภาคธุรกิจไทย และควรจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ เช่น เทศกาลเกมส์ออนไลน์ (eSports Festival) หรือเทศกาลดนตรีควบการประชุมด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศแล้ว ยังดึงดูดคนรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ นายตรีสิกข์ฯ ได้นำกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ Thai Soccer League (TSL) เข้าชมการแข่งขันฟุตซอลลีกใกล้ดาวน์ทาวน์นครลอสแอนเจลิสซึ่งใช้บริการในแอพพลิเคชั่น Turfmapp โดยการแข่งขันฟุตซอลนี้จัดโดย The Association at the BASE LA มีทีมจากลีกฟุตซอลต่าง ๆ เข้าร่วมลงทะเบียนการแข่งขัน และมีผู้เล่นสมัครเล่นที่เป็นผู้นำทางความคิด (influencers) และบริษัทชั้นนำและอดีตผู้เล่นจากทีมฟุตบอลอาชีพบางส่วน


Start up May 8-1.jpg

Start up May 8-2.jpg

Start up May 8-4.jpg

8 พฤษภาคม 2561
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77