Follow us on
       
 
 
 
 
 
กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้ไปเยี่ยมชมกิจการร้านนวดไทย Massage Plus ที่เมืองพาซาดีนา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

32977000_10155324744540974_1468527229209149440_n.jpg

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และคณะได้ไปเยี่ยมชมกิจการร้านนวดไทย Massage Plus ที่เมืองพาซาดีนา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้พบหารือกับเจ้าของร้าน พนักงานนวด และนางกนิษฐา เพอร์ไรดา นากยกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. เจ้าของร้านและพนักงานนวดแจ้งว่า ๑.๑) อยากเห็นผู้ผลิตอุปกรณ์และสมุนไพรในการนวดไทย (เช่น น้ำมันนวด ยาหม่อง ลูกประคบ) มาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าธุรกิจความงามและนวดสปาในสหรัฐฯ ให้มากขึ้น

๑.๒) เสนอให้มีการนำมาตรฐานรูปมือสีทองมาใช้กับร้านนวดไทยในสหรัฐฯ

๑.๓) ขอให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาจาก รร.สอนนวดในประเทศไทย มานับรวมกับชั่วโมงการเรียนการสอน ในสหรัฐฯ และ

๑.๔) ขอให้เพิ่มภาษาอังกฤษในการฝึกอบรมเสริมทักษะนวดไทย ซึ่งอาจจัดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแสดงถึงความได้มาตรฐาน

๒. ผู้บริหารกระทรวงฯ แจ้งว่า
๒.๑) สมาคมฯ สามารถช่วยให้ภาคเอกชนไทยมาร่วมงานแสดงสินค้านวดสปาในสหรัฐฯ ได้มากขึ้น ด้วยการหาข้อมูลและศึกษาตลาดว่า ตลาดนวดไทยในสหรัฐฯ เป็นอย่างไร มีโอกาสเติบโตมากน้อยเพียงใด คุ้มค่าหรือไม่ และยังต้องการสินค้าตัวใด เพื่อส่งมอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานการค้าฯ นำไปใช้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษากฎระเบียบการนำเข้าสินค้า และชักจูงภาคเอกชนไทยต่อไป

๒.๒) การนำตราสัญลักษณ์ สบส. รูปตรามือโดยจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการตรวจเยี่ยมร้านนวดไทยเหล่านั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติตามและรักษามาตรฐาน ซึ่งกระทรวงฯ จะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

นอกจากนี้ ผู้บริหารกระทรวงฯ แนะนำให้สมาคมฯ จดลิขสิทธิ์คำว่า “Nuad Thai” กับทางการท้องถิ่น และจัดทำ guidebook แนะนำร้านนวดไทยที่ได้มาตรฐานรูปมือสีทอง (ในทำนองเดียวกัน guidebook ของร้านอาหารที่ได้รับ Michelin Star) เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์

๒.๓) โดยที่ CAMTC ระบุว่า ผู้ที่จะสอบ MBLEX จะต้องเรียนหลักสูตรนวดในมลรัฐฯ ให้ครบ ๕๐๐ ชั่วโมง ดังนั้น สมาคมฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงควรเจรจากับ รร.สอนนวดในมลรัฐฯ ให้รับโอนหน่วยกิตบางส่วนจาก รร.สอนนวดในประเทศไทย และอาจจัดให้คณะบริหาร รร.สอนนวดในมลรัฐฯ ไปเยี่ยมชม รร.สอนนวดที่ประเทศไทยเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพนักงานนวดไทยได้มาก

๒.๔) การฝึกอบรมเสริมทักษะนวดไทย สามารถจัดเป็นภาษาอังกฤษได้ และอาจเชิญวิทยากรจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งมีทั้งบุคลากรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มาเข้าร่วม โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถออกใบประกาศนียบัตร ระบุจำนวนชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้นับรวมกับชั่วโมงเรียนใน รร.ต่อไป

32868391_10155324744550974_7322024628057014272_n.jpg

20 พฤษภาคม 2561
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77