Follow us on
       
 
 
 
 
 
กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
สรุปผลการสัมมนาเรื่อง กฎหมายยกเว้นการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวดและกฎหมายการจ้างงานที่ควรรู้

44500750_10155630068880974_3404012652983222272_n.jpg

สรุปผลการสัมมนาเรื่อง กฎหมายยกเว้นการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวดและกฎหมายการจ้างงานที่ควรรู้
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

1. กฎหมายการจ้างงานที่ควรรู้ (ผู้บรรยาย : นาย Jonathan Michael Panossian ทนายความที่ปรึกษาสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา / ล่าม : นางลีนา ดีสมเลิศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนวดไทยฯ)
• กฎหมายการจ้างงานในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องการเสียภาษีในฐานะลูกจ้าง (employee) ตามแบบฟอร์ม W-2 และการเสียภาษีในฐานะผู้รับจ้างอิสระ (independent contractor) ตามแบบฟอร์ม 1099
• ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายที่จะต้องได้รับ ๑) ค่าแรงขั้นต่ำ ๒) ค่าล่วงเวลา ๓) ประกันภัยการชดเชยของผู้ทำงาน (Worker’s Compensation Insurance) ๔) การพักระหว่างทำงาน ๕) การพักรับประทานอาหาร ๖) การพักให้นมบุตร ๗) ประกันภัยการทุพลภาพชั่วคราว ๘) สลิปเงินเดือน ๙) การลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง และ ๑๐) ความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการแก้แค้นจากนายจ้าง
• กฎหมายแรงงานมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CA Labor Code 3357) ระบุว่า ทุกคนมีสถานะเป็นลูกจ้าง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีสถานะอื่น โดยจะต้องตอบคำถาม ABC Test (ซึ่งเป็นผลมาจากคำตัดสินของศาลฎีกา ในคดีบริษัท Dynamex เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑) หากมีคุณสมบัติครบทุกข้อ จึงจะถือว่าเป็นผู้รับจ้างอิสระ
• คุณสมบัติตามคำถาม ABC Test ได้แก่ A. ผู้ทำงานมีอิสระในการทำงาน โดยไม่ถูกควบคุมและสั่งการจากผู้ว่าจ้าง B. งานที่ผู้ทำงานทำจะต้องอยู่นอกเหนือจากธุรกิจปกติของผู้ว่าจ้าง และ C. ผู้ทำงานรับจ้างทำงานในลักษณะนี้ให้กับผู้ว่าจ้างรายอื่น ๆ ด้วย
• ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า พนักงานนวดที่ทำงานอยู่ในร้านนวดและสปาเป็นลูกจ้าง ไม่ใช่ผู้รับจ้างอิสระ (เนื่องจากไม่เข้าข่ายข้อ B )
• อย่างไรก็ดี ต้องติดตามต่อไปว่า ภายหลังการเลือกตั้งผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จะมีการแก้ไขกฎหมาย CA Labor Code 3357 หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ sharing economy และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ อาทิ Uber Lyft DoorDash PostMates ฯลฯ

2. กฎหมายยกเว้นการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวด (ผู้บรรยาย : นาย Ahmos Netanel ประธานกรรมการบริหาร California Massage Therapist Council – CAMTC และนาย Joe Bob Smith ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษา CAMTC / ล่าม : นายคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนวดไทยฯ)
• ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กฎหมาย Senate Bill 1480 (SB-1480) ระบุว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (เช่น อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เรียนครบ ๕๐๐ ชั่วโมงจากโรงเรียนสอนนวดที่ได้รับการรับรองจาก CAMTC ฯลฯ) สามารถสมัครขอรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวดจาก CAMTC ได้ โดยไม่ต้องสอบข้อสอบประเมินความสามารถด้านการนวด (massage and bodywork competency assessment examination เช่น MBLEx) โดยมีผลบังคับใช้ ๒ ปี ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๔
• ขณะนี้ ทางเลือกของผู้สมัคร ได้แก่ ๑) ยื่นใบสมัครและสอบ MBLEx ตามปกติ ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถย้ายไปทำงานที่มลรัฐอื่นได้ (หากมลรัฐนั้นมีกฎหมายกำหนดให้ต้องผ่านการสอบก่อน) ๒) ยื่นใบสมัครก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดย CAMTC จะพิจารณาหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ และ ๓) ยื่นใบสมัครหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดย CAMTC จะพิจารณาตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาน่าจะใช้เวลาไม่เกิน ๑ เดือน
• นอกจากนี้ กฎหมายยังผ่อนปรนให้ CAMTC ยอมรับชั่วโมงเรียน หากเป็นการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่โรงเรียนนวดแห่งนั้นจะถูกยกเลิกใบรับรองจาก CAMTC (ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนนวดที่ได้รับการรับรองจาก CAMTC ได้ที่เว็บไซต์ https://www.camtc.org/schools.aspx
• ผู้บรรยายเชื่อว่า วัตถุประสงค์ของกฎหมาย SB-1480 ที่ยกเว้นไม่ต้องสอบ MBLEx เป็นเวลา ๒ ปีนั้น เพื่อให้เวลาแก่โรงเรียนนวดได้ปรับตัวและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของ CAMTC ต่อไป โดยไม่น่าจะมีผลย้อนหลังสำหรับผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวดไปแล้วในช่วงนั้น อย่างไรก็ดี ต้องติดตามต่อไปว่า หลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ วุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนียจะแก้ไขกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

44440848_10155630068885974_6830709012531511296_n.jpg

44478117_10155630068900974_6189634411449810944_n.jpg

22 ตุลาคม 2561
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77