Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง การตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และขอให้บุคคลที่ไม่ปรากฏที่อยู่ส่งไปรษณีย์ติดต่อ...
อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง จดหมายจากกงสุล ว่าด้วยเรื่อง การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
อ่านต่อ
21 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเพิร์ลซิตี้ มลรัฐฮาวาย
อ่านต่อ
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ผลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
อ่านต่อ
6 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง อย่าลืมลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
อ่านต่อ
31 มกราคม 2562
เรื่อง การปิดให้บริการในช่วงพักกลางวัน
อ่านต่อ
30 มกราคม 2562
เรื่อง กงสุลใหญ่ฯ เข้าพบผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
อ่านต่อ
25 มกราคม 2562
เรื่อง ขอเชิญชวนคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
อ่านต่อ
25 มกราคม 2562
เรื่อง การเปิด “ศูนย์เลือกตั้ง” ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
อ่านต่อ
24 มกราคม 2562
เรื่อง ขอเชิญขวนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ลงทะเบียนเลือกตั้ง
อ่านต่อ
  << หน้าแรก   < ก่อนหน้า   11 - 20 จากทั้งหมด 384 ข่าว   ถัดไป >   หน้าสุดท้าย >>
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77