ข่าวประชาสัมพันธ์
 
7 กรกฎาคม 2557
เรื่อง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยพบหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายชอน แจ-มัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้เข้าพบหารือกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี สถานการณ์การเมืองของไทย และสถานการณ์ในภูมิภาค สรุปสาระ...
อ่านต่อ
30 มิถุนายน 2557
เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี ...
    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มอบ เงินสนับสนุน จำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนไทย (Thai Community Arts and Cultural Center – TCACC) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวัฒนธรรมไทย (Thai Cultural Day)  ...
อ่านต่อ
27 มิถุนายน 2557
เรื่อง เชิญ อบรมสุขภาพจิต และ กฏหมายสำหรับชุมชนไทย
อ่านต่อ
19 มิถุนายน 2557
เรื่อง การบรรยายและสาธิตประกอบอาหารไทย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวชาวไทย โดยเ...
  ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เชิญเชฟนูรอ โซะมณี และเชฟซานดรา สเตปเป จากภัตตาคารและโรงเรียนสอนทำอาหารไทย Blue Elephant มาเปิดหลักสูตรสอนทำอาหารไทยที่ Le Cordon Bleu College of Culinary Arts เมือง Pasadena ระหว่างวันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2557 นั้น  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอ...
อ่านต่อ
13 มิถุนายน 2557
เรื่อง แจ้งเตือนเรื่องมิจฉาชีพฉ้อโกงทรัพย์ (ฉบับแก้ไข)
                 อ้างถึงข่าวสารนิเทศ ที่ 23/2557 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้รับความกรุณาจากสื่อมวลชนท้วงติงในข้อมูลที่ผิดพลาด กรณีมิจฉาชีพฉ้อโกงทรัพย์คนอเมริกันและคนต่างชาติ      ซึ่งเป็นกรณีที่อาจเ...
อ่านต่อ
12 มิถุนายน 2557
เรื่อง แจ้งเตือนเรื่องมิจฉาชีพฉ้อโกงทรัพย์
         สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้รับการแจ้งเตือนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กรณีมิจฉาชีพฉ้อโกงทรัพย์คนอเมริกันและคนต่างชาติ ซึ่งเป็นกรณีที่อาจเกิดขึ้นกับคนไทยในเขตอาณาได้ ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสรุปสาระสำคัญของการแจ้งเตือนเพื่อทราบ ดังนี้       &...
อ่านต่อ
3 มิถุนายน 2557
เรื่อง การบรรยายและสาธิตประกอบอาหารไทยโดยเชฟชื่อดังจาก Blue Elephant
                   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียจะจัดการบรรยายและสาธิตประกอบอาหารไทยให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวชาวไทยที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยฯ ในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 13.0...
อ่านต่อ
2 มิถุนายน 2557
เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เปิดหลักสูตรสอนทำอาหารไทย ณ Le Cordon Bleu College of Culin...
          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจะเปิดหลักสูตรสอนทำอาหารไทย ณ  Le Cordon Bleu College of Culinary Arts เมือง Pasadena โดยเชิญเชฟนูรอ โซะมณี และเชฟซานดรา สเตปเป จากภัตตาคารและโรงเรียนสอนทำอาหารไทย Blue Elephant มาเป็นวิทยากร  &n...
อ่านต่อ
2 มิถุนายน 2557
เรื่อง หลักสูตรมวยไทยใน Community Service Program ของ Los Angeles City College (LACC) ประจำภาคฤดู...
                       ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เปิดหลักสูตรการสอนมวยไทยที่ Los Angeles City College (LACC) เป็นระยะเวลา 2 เดือนตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งหลัก...
อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2557
เรื่อง พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. สถานกงสุลใหญ่ฯ  ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง   ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556 ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานที่มีถิ่นพำนักในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจำนวน 3 ราย จากบุคคลสัญชาติไทยในสหรัฐอเมริ...
อ่านต่อ
  << หน้าแรก   < ก่อนหน้า   241 - 250 จากทั้งหมด 268 ข่าว   ถัดไป >   หน้าสุดท้าย >>
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on