Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
14 กรกฎาคม 2557
เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาและขยายโอกาสการประกอบอาชีพด้านกา...
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาและขยายโอกาสการประกอบอาชีพด้านการนวดให้กับคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของ California Massage Therapy Council (CAMTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที...
อ่านต่อ
9 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...
  เนื่องด้วยมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นั้น  ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและบริเวณใกล้เคียง   ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เลขที่ 611 North Larchmont Boulevard ชั้น 2 นครลอสแอนเจลิส ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวั...
อ่านต่อ
7 กรกฎาคม 2557
เรื่อง กระทรวงการต่างประเทศจับมือกระทรวงแรงงานและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยบรรยายสรุปความคืบหน้ากา...
   ที่ ๑๘๕/๒๕๕๗ กระทรวงการต่างประเทศจับมือกระทรวงแรงงานและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินการในการชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับของไทย                     เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ม.ล.ปุณฑร...
อ่านต่อ
7 กรกฎาคม 2557
เรื่อง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยพบหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายชอน แจ-มัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้เข้าพบหารือกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี สถานการณ์การเมืองของไทย และสถานการณ์ในภูมิภาค สรุปสาระ...
อ่านต่อ
30 มิถุนายน 2557
เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี ...
    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มอบ เงินสนับสนุน จำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนไทย (Thai Community Arts and Cultural Center – TCACC) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวัฒนธรรมไทย (Thai Cultural Day)  ...
อ่านต่อ
27 มิถุนายน 2557
เรื่อง เชิญ อบรมสุขภาพจิต และ กฏหมายสำหรับชุมชนไทย
อ่านต่อ
19 มิถุนายน 2557
เรื่อง การบรรยายและสาธิตประกอบอาหารไทย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวชาวไทย โดยเ...
  ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เชิญเชฟนูรอ โซะมณี และเชฟซานดรา สเตปเป จากภัตตาคารและโรงเรียนสอนทำอาหารไทย Blue Elephant มาเปิดหลักสูตรสอนทำอาหารไทยที่ Le Cordon Bleu College of Culinary Arts เมือง Pasadena ระหว่างวันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2557 นั้น  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอ...
อ่านต่อ
13 มิถุนายน 2557
เรื่อง แจ้งเตือนเรื่องมิจฉาชีพฉ้อโกงทรัพย์ (ฉบับแก้ไข)
                 อ้างถึงข่าวสารนิเทศ ที่ 23/2557 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้รับความกรุณาจากสื่อมวลชนท้วงติงในข้อมูลที่ผิดพลาด กรณีมิจฉาชีพฉ้อโกงทรัพย์คนอเมริกันและคนต่างชาติ      ซึ่งเป็นกรณีที่อาจเ...
อ่านต่อ
12 มิถุนายน 2557
เรื่อง แจ้งเตือนเรื่องมิจฉาชีพฉ้อโกงทรัพย์
         สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้รับการแจ้งเตือนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กรณีมิจฉาชีพฉ้อโกงทรัพย์คนอเมริกันและคนต่างชาติ ซึ่งเป็นกรณีที่อาจเกิดขึ้นกับคนไทยในเขตอาณาได้ ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสรุปสาระสำคัญของการแจ้งเตือนเพื่อทราบ ดังนี้       &...
อ่านต่อ
3 มิถุนายน 2557
เรื่อง การบรรยายและสาธิตประกอบอาหารไทยโดยเชฟชื่อดังจาก Blue Elephant
                   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียจะจัดการบรรยายและสาธิตประกอบอาหารไทยให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวชาวไทยที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยฯ ในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 13.0...
อ่านต่อ
  << หน้าแรก   < ก่อนหน้า   371 - 380 จากทั้งหมด 399 ข่าว   ถัดไป >   หน้าสุดท้าย >>
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77