ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สรุปสาระสำคัญของ Executive Order ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามวันที่ 6 มี.ค. 60 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันสหรัฐฯ จากการก่อการร้าย


วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่ง Executive Order เกี่ยวกับมาตรการป้องกันสหรัฐฯ จากการก่อการร้าย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. การห้ามคนชาติจาก ๗ ประเทศไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐฯ (90-day ban)ให้ลดลงเหลือ ๖ ประเทศ ได้แก่ ลิเบีย โซมาเลีย ซูดาน ซีเรีย เยเมน และอิหร่าน ทั้งนี้ ได้ยกเลิกการห้ามบุคคลชาติอิรักไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐฯ แล้ว เนื่องจากอิรักได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในการเพิ่มมาตรการตรวจสอบบุคคลที่สนามบินอิรักให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ คำสั่งดีงกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐

๒. Secretary of Homeland Security จะรวบรวมรายงานการประเมินประเทศต่าง ๆ (country-by-country review) จากข้อมูลการยื่นขอวีซ่าสหรัฐฯ (ภายใน ๒๐ วัน) เพื่อพิจารณาบุคคลที่เป็นความเสี่ยงหรือเป็นภัยต่อสหรัฐฯ

๓. บุคคลต่างชาติที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว ได้แก่ บุคคลที่ได้รับวีซ่าสหรัฐฯ (ครอบคลุมถึงผู้ได้รับวีซ่าก่อนการลงนามในคำสั่ง Executive Order ฉบับนี้) บุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (มีใบเขียว) บุคคลต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางทูต/วีซ่านักการทูต บุคคลต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในสหรัฐฯ บุคคลที่ถือเอกสารการเข้าเมืองแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากวีซ่า ซึ่งอนุญาตให้บุคคลผู้นั้นเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้ รวมถึงบุคคลภายใต้ข้อยกเว้นอื่นๆ อาทิ บุคคลที่ได้รับอนุญาติให้เข้าสหรัฐฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน เรียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ชั่วคราว ซึ่งพำนักอยู่นอกสหรัฐฯ ณ วันที่ประกาศใช้คำสั่งดังกล่าว จะสามารถกลับเข้ามาสหรัฐฯ ได้อีกเพื่อดำเนินภารกิจเดิมต่อไป รวมถึงบุคคลต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ เพื่อพำนักกับครอบครัว ซึ่งมีสัญชาติสหรัฐฯ หรือมีใบเขียว ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.whitehouse.gov
 

๔. คำสั่ง Executive Order ระบุให้มีการจัดทำระบบ Uniform Screening and Vetting Standards สำหรับระบบการตรวจสอบคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ (Immigration Programs) เพื่อตรวจสอบบุคคลที่อาจเป็นภัยต่อสหรัฐฯ

admin
6 มีนาคม 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77