ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ “การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและประเทศสหรัฐอเมริกา"
pr heaD.jpg


เรื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ
“การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและประเทศสหรัฐอเมริกา”

 

        ด้วย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จะนำคณะผู้แทนเยือนนครลอสแอนเจลิส เนื่องในโอกาสการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและประเทศสหรัฐอเมริกา” ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กับองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือชาวไทย ได้แก่ ๑) ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน (Thai Health and Information Services) ๒) ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) ๓.สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้แห่งสหรัฐอเมริกา (Thai Muslim Community of USA) รวมถึงการมอบใบรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แก่ทั้ง ๓ องค์กร

        ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว รวมถึงร่วมฟังการเสวนาในประเด็นการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิส ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กำหนดการดังนี้

        ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. - กสญ. ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวต้อนรับ รมว.พม.และคณะฯ

                                 - เสวนา ”การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิสโดยผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และผู้แทนองค์กรทั้ง ๓ แห่ง

                                 - รมว.พม. กล่าวแสดงความยินดีในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ

                                 - พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและประเทศสหรัฐอเมริกา”

                                - รมว.พม.มอบใบรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แก่ทั้ง ๓ องค์กร

       ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  - รมว.พม.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ

ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.๓๒๓ ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๖ หรืออีเมล์ nattapong.c@thaiconsulatela.org ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
admin
7 มีนาคม 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on