ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การชี้แจง เรื่องการเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายของหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times
หนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ฉบับวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้เสนอรายงานข่าวเกี่ยวกับกรณีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในหัวข้อ “Thai standoff centers on an elusive monk” สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังหัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการ (Editor In-Chief) หนังสือพิมพ์ Los Angeles Times แล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

นส. ชี้แจง LA Times เรื่อง Thai Standoff Centers on an elusive monk.jpg
admin
17 มีนาคม 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77