ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธีเปิดนิทรรศการโครงการงานศิลปะของศิลปินไทย
pr heaD.jpg

เรื่อง พิธีเปิดนิทรรศการโครงการงานศิลปะของศิลปินไทย

           ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับ ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี ๒๕๔๐ในฐานะประธานสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา จะจัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ โดยจะจัดนิทรรศการฯ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ บริเวณห้องสันทนาการชั้น ๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

           ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ  จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดการดังนี้

                  เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพร้อมกัน ณ บริเวณชั้น ๒
                  เวลา ๑๖.๔๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวต้อนรับคณะรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
                  เวลา ๑๖.๕๐ น. นางสาวทัศชล เทพกำปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวเกี่ยวกับงานนิทรรศการ
                  เวลา ๑๗.๐๐ น. สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจร่วมรับชมผลงานการจัดนิทรรศการ
                  เวลา ๑๘.๓๐ น. กงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ

           ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

admin
20 มีนาคม 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77