ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ICE ยืนยันมีเจ้าหน้าที่จำกัด มุ่งกำจัดอาชญากร ไม่เน้นกวาดจับคนอยู่ผิดกฎหมาย แต่ตรวจพบก็จับได้

 

ICE 3-2017-1.jpg


วันนี้ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐) สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับ US Immigration and Customs Enforcement (ICE), Department of Homeland Security จัดบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบและแนวการปฏิบัติในการจับกุมตัวผู้อพยพ โดยได้เชิญนาย Jorge Field, Assistant Field Office Director, Enforcement and Removal Operations และนาย Marco Martinez, Community Relation Officer มาเป็นผู้บรรยายที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีคุณเจนนิเฟอร์ อิงอร่าม สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ให้เกียรติเป็นล่ามในการบรรยาย ในงานดังกล่าวมีผู้แทนสมาคม/องค์กรไทยต่าง ๆ ร่วมฟังการบรรยายกว่า ๕๐ คน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. การดำเนินงานของ ICE ในการจับกุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย มิได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการจับกุมผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ศาลตัดสินแล้วหรือมีประวัติการก่อคดีอาชญากรรมหรือเป็นอันตรายต่อสาธารณะ (ถูกเก็บตัวอย่างลายพิมพ์นิ้วมือโดย FBI แล้ว) ซึ่งเป็นลักษณะ Targeted Enforcement มีการสืบสวน สอบสวนทางคดีและมีเป้าหมายในการจับกุมชัดเจน

๒. ในระหว่างการดำเนินการสอบสวน/จับกุมผู้ต้องสงสัยในบ้านพัก/สถานที่ทำงาน หากเจ้าหน้าที่ ICE พบผู้พำนักในประเทศอย่างผิดกฎหมายในสถานที่นั้น แม้ไม่มีประวัติการก่อคดีอาญาก็อาจถูกสอบสวนหรือจับกุมได้

๓. การดำเนินการจับกุมโดย ICE ในพื้นที่บ้านพัก/สถานที่ทำงาน/พื้นที่ส่วนบุคคล จะเป็นไปตามหลักการของ Administrative warrant ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเข้าเมือง รวมถึง ICE ทำให้เจ้าหน้าที่ ICE ไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นหรือจับกุมผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายในบ้านพักได้ ยกเว้นจะได้รับอนุญาต/ยินยอมจากเจ้าของสถานที่

ทั้งนี้ หากเจ้าของสถานที่/บ้านพักปฏิเสธการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ICE ยังคงมีอำนาจในการเฝ้าติดตาม/จับกุมผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย นอกบริเวณบ้านพัก/นอกสถานที่ส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ICE แนะนำให้ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อใช้โอกาสในการต่อสู้คดีในชั้นศาล ซึ่งยังสามารถอุทธรณ์ผลการตัดสินได้จนถึงศาลฎีกา (Supreme Court)

๔. สำหรับผู้ที่ถูกจับกุมตัว และได้รับอนุญาตให้ประกันตัวแต่มีปัญหาด้านการเงิน สามารถเจรจาขอต่อรองลดหย่อนเงินประกันตัวกับศาลได้

๕. ICE ไม่ตั้งจุดตรวจบนถนนหรือสุ่มตรวจในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อน อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล โบสถ์ วัดหรือสถานกงสุล เป็นต้น และไม่มีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวณเพื่อการจับกุม

๖. ICE ไม่มีนโยบายจับกุม คุมขังผู้เยาว์ ทั้งนี้ หากผู้ถูกจับกุมตัวมีบุตรหลาน หรือผู้เยาว์ในปกครอง เจ้าหน้าที่ ICEจะดำเนินการเพื่อมิให้กระทบกับผู้เยาว์

๗. ผู้ที่มีวีซ่าถูกต้อง และผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร (permanent resident ใบเขียว) สามารถเดินทางเข้า-ออก และพำนักในสหรัฐฯ ได้ตามปกติ อย่างไรฏ็ตาม หากผู้ที่มีใบเขียวกระทำผิดกฎหมายก่อความเดือดร้อนในสังคม ก่อคดีอาชญากรรม ICE มีอำนาจในการจับกุมตัวและนำคดีเข้าสู่ Immigration Court

๘. ICE แนะนำว่าผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งในสหรัฐฯ ควรศึกษากฎหมายที่ตนเองจะสนับสนุนหรือคัดค้านให้รอบคอบ เนื่องจากกฎหมายต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสังคม อาทิ Trust Act ซึ่งผ่านการลงคะแนนเสียงเป็นกฎหมายบังคับของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นการจำกัดอำนาจของ ICE ในการจับกุมตัวผู้เข้าเมืองที่ทำผิดกฎหมายจากเรือนจำ (ทำให้ผู้ต้องขังคดีอาญาชาวต่างชาติที่ถูกปล่อยตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคมไม่ถูกจับและเนรเทศทันทีโดย ICE)

๙. ในกรณีมีข้อสงสัย ขอให้สอบถามข้อมูลโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้รับข้อมูลที่ไม่คลาดเคลื่อนหรือข่าวลือ

admin
29 มีนาคม 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77