ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการให้บริการกงสุลสัญจรเพื่อคนไทยในซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน

Mobile SF 6-27-1.jpg

 

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการชาวไทยในเมืองซีแอตเติลและเมืองข้างเคียง ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น โดยมีกงสุลศรัณยู อัมพาตระการ นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ และมีผู้ใช้บริการรวม ๔๓๘ ราย แบ่งเป็น 
(๑) หนังสือเดินทาง ๒๔๓ ราย 
(๒) บัตรประจำตัวประชาชน ๑๑๕ ราย
(๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๒๗ ราย
(๔) หนังสือสำคัญประจำตัว ๒ ราย
(๕) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ๕๑ ราย

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน ๗ คน เพื่อให้ความรู้งานกงสุลและสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทย และในโอกาสครบรอบ ๓๓ ปีของการก่อตั้งวัดวอชิงตันพุทธวนาราม ชุมชนไทยและสมาคมไทยแห่งมลรัฐวอชิงตันได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแด่ในหลวง ร.๙ เพิ่มเติมจากที่ได้ร่วมปลูกในกิจกรรม Plant for Dad กับสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดวอชิงตันพุทธวนารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

มลรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเมืองซีแอตเติลและเมืองข้างเคียงเป็นพื้นที่ที่มึชุมชนไทยพำนักจำนวนมาก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรไปบริการชุมชนไทยเป็นประจำทุกปี ปีละ ๒ - ๓ ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะจัดขี้นในวันเสาร์ที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๐ ในงาน Thai Festival Seattle 2017 ณ North Seattle College

Mobile SF 6-27-2.jpg

Mobile SF 6-27-3.jpg

Mobile SF 6-27-4.jpg

Mobile SF 6-27-6.jpg

admin
27 มิถุนายน 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on