ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำหรับบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประการได้คนเพิ่ม 2017.jpg
admin
28 กันยายน 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on