Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน

thumbnail_FullSizeRender.jpg

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดอตัมมยตาราม  เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน 

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน โดยมีชุมชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวมารับบริการ จำนวน ๙๔ คน  

      ภารกิจกงสุลสัญจรที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการประกอบด้วยการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประชาชน งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฏร์ ตลอดจนให้คำปรึกษางานกงสุลด้านอื่น ๆ  

          สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดอตัมมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ รวมถึงอาสาสมัครในพื้นที่ 

ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการบริการ  

        อนึ่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณา  

อาทิ มลรัฐฮาวาย มลรัฐอริโซนา และมลรัฐเนวาดา  

โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมกงสุลสัญจรได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔


thumbnail_IMG_7437.jpg

thumbnail_IMG_7435.jpg

thumbnail_IMG_7438.jpg

thumbnail_IMG_7440.jpg

admin
30 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77