Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การอบรมประจำปีเสริมทักษะการนวดไทยในสหรัฐฯ

นวดไทย -2018 -1.jpg

การอบรมประจำปีเสริมทักษะการนวดไทยในสหรัฐฯ ปิดฉากสวยงาม
เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๑ รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธาน ร่วมกับนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดไทยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนวดไทยและสปาในสหรัฐฯ พนักงานนวด และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมกว่า ๒๐๐ คน จากแคลิฟอร์เนียและหลายมลรัฐ
การอบรมประจำปีเสริมทักษะการนวดไทยในสหรัฐฯ ปิดฉากสวยงามเมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๑ รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธาน ร่วมกับนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดไทยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนวดไทยและสปาในสหรัฐฯ พนักงานนวด และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมกว่า ๒๐๐ คน จากแคลิฟอร์เนียและหลายมลรัฐ

การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งธุรกิจสปาและนวดไทยในสหรัฐฯ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๔ หลักสูตร ได้แก่ นวดไทยอโรม่า นวดไทยรักษาอาการ การเสริมทักษะนวดและ สปาไทย และการจัดการสปาไทย รวม ๑๐๐ ชั่วโมง ตามมาตรฐานขั้นต้นของหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

ในการอบรมครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร ได้แก่ ดร.ไฉน น้อยแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นางสาวยามีละ ดอแม อาจารย์ประจำสาขาวิชาความงามสุขภาพและสปา และนายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย โดยมีนางสุภาพร วิลเลี่ยมส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดไทยที่พำนักอยู่ในนครซานฟรานซิสโก เป็นวิทยากรรับเชิญ

การจัดอบรมฯ สอดคล้องกับนโยบายการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical Hub) และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ที่เน้นการลงทุนที่เพิ่มมูลค่าในภาคการบริการ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาฝีมือของผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทยในสหรัฐฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและของคนไทย และเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยและมรดกของชาติ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งผู้เข้าร่วมและผู้ที่รับชมการถ่ายทอดการอบรมทาง Facebook Live ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีจำนวนกว่า ๑๕๕,๕๐๐ ครั้ง จากสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไทย ญี่ปุ่น เยอรมัน เนเธอแลนด์ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ และนอร์เวย์ เป็นต้น


นวดไทย -2018 -2.jpg

นวดไทย -2018 -3.jpg

นวดไทย -2018 -4.jpg

admin
5 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77