Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยและกระทรวงการต่างประเทศรุกหาคนรุ่นใหม่ร่วมงาน

42437766_10155579840740974_6130056076818644992_o.jpg

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับบริษัทชั้นนำจากประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (Siam Cement Group - SCG) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (Advance Info Service - AIS) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Kasikornbank Public Company Limited - KBANK) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Charoen Pokphand Group - CP) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน Thai Career Fair Day เป็นครั้งแรก โดยมีนักศึกษาไทย และไทยอเมริกัน ผู้แทนสำนักงานทีมประเทศไทยและชุมชนไทยเข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน

งาน Thai Career Fair Day จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยอเมริกัน และนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในสหรัฐฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้และสมัครทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของไทยดังกล่าว และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการดึงนักศึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้ได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของไทย และหน่วยงานของรัฐเพื่อร่วมพัฒนาประเทศไทย

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีความหลากหลาย อาทิ การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มาเลเซีย การตั้ง Friends of Thailand Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ หรือการช่วยเหลือนักศึกษาไทยตกเขาเสียชีวิตที่เฟสโน พระอาทิตย์ไม่ตกดินในการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก

ภายในงานได้มีคูหาประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครพนักงานของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่การทูตของกระทรวงการต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและความท้าทายในตำแหน่งงานของบริษัท

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญคุณอรุษ ตันตสรินทร์ Animator ชั้นนำของไทย ซึ่งสำเร็จการศึกษาในสหรัฐฯและเคยทำงานกับบริษัท Nikolodean มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาไทยอเมริกันที่มาร่วมงาน

นักศึกษาไทยที่เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนประจำคูหาเป็นอย่างมากและเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ช่วยขยายโอกาสในการทำงานให้กับตนเองหลังจบการศึกษา บริษัทชั้นนำของไทยที่เข้าร่วมงานได้แสดงความพอใจที่ได้มีโอกาสพบกับบุคคลากรที่มีคุณภาพและสามารถจะเข้าร่วมงานกับบริษัทได้ในอนาคต

งาน Thai Career Fair Day ครั้งที่ ๑ เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าหาคนไทยและไทยอเมริกันรุ่นใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างชุมชนไทยในอนาคตอีกทางหนึ่ง กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนไทยและไทยอเมริกันเกือบ ๑๐๐ คนที่เข้าร่วมการเดินพาเหรดและเต้นโขนในเทศกาลไทยนิวเยียร์และสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ และงาน Thai Town Day Market ครั้งที่ ๑ ที่ผ่านมา

ช่องทางการติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
Line ID: thaiconsulatela
Facebook: thaiconsulatela
Website: www.thaiconsulatela.org
Twitter: thaiCGLA
IG: thaiconsulatela

42427565_10155579841200974_4349413011568459776_o.jpg

42476420_10155579841010974_5220819055102918656_o.jpg

42498171_10155579841250974_3436523446584999936_o.jpg

42510104_10155579840760974_7670650851504947200_o.jpg

42550399_10155579840685974_6013902044962750464_o.jpg

admin
25 กันยายน 2561

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77