Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กงสุลใหญ่ฯ เปิดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 14 ที่ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส

59375394_10156011027060974_4037395212450922496_n.jpg

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ที่เขตไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส โดยมีนาย Mitch O’ Ferrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 13 นาง Michelle Steel, Chairwoman of the Board of Supervisors ของ Orange County และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆเข้าร่วมพร้อมทั้งข้าราชการทีมประเทศไทย สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการจัดงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ ทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ชุมชนไทยและองค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ ของไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตลอดจนภาคเอกชนไทยในสหรัฐฯ

งานเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป ขบวนพาเรด ประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตร การแสดงนาฏศิลป์ไทย การประกวดนางสงกรานต์ การแข่งขันมวยไทย การออกบูธขายสินค้า อาหารไทย และลานเบียร์สิงห์ ตลอดจนบูธประชาสัมพันธ์องค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ โดยมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ สำนักงานเกษตรฯ และสำนักงานส่งเสริมการลงทุนฯ ร่วมกันจัดบูธทีมประเทศไทย โดยตกแต่งด้วยตุงแบบอีสาน มีโต๊ะตอบคำถามเรื่องงานกงสุลและโต๊ะประชาสัมพันธ์ข้อมูลแรงงานจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ มี workshop สอนประดิษฐ์ตุง workshop แกะสลักผักผลไม้ และการปอกทุเรียนให้ชิมฟรี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

58383317_10156011027180974_4765073181901848576_n.jpg

58654617_10156011027375974_4122512895797886976_n.jpg

58667584_10156011027280974_6101688101296406528_n.jpg

58701259_10156011027715974_3693171592474394624_n.jpg

58713241_10156011027575974_7452956482737274880_n.jpg

58766042_10156011027000974_1645116613470453760_n.jpg

59008925_10156011027520974_5819182903665360896_n.jpg

admin
30 เมษายน 2562

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77