จองนัดหมายเฉพาะผู้ทำหนังสือเดินทางเท่านั้น ทำบัตรประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องจองนัดหมาย
วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ วันที่เปิดให้นัดหมาย
19 พฤศจิกายน 2559
Woodinville WA วัดอตัมมยตาราม 19301 176 th Ave. NE., Woodinville, WA 98072
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 21 ต.ค. 59
20 พฤศจิกายน 2559
Woodinville WA วัดอตัมมยตาราม 19301 176 th Ave. NE., Woodinville, WA 98072
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 21 ต.ค. 59
10 ธันวาคม 2559
Pearl City HI วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782
View Map
-
11 ธันวาคม 2559
Pearl City HI วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782
View Map
-
21 มกราคม 2560
San Bruno CA วัดพุทธประทีป ซาน ฟรานซิสโก 310 Poplar Ave., San Bruno, CA 94066
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ธ.ค. 59
22 มกราคม 2560
San Bruno CA วัดพุทธประทีป ซาน ฟรานซิสโก 310 Poplar Ave., San Bruno, CA 94066
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ธ.ค. 59
4 กุมภาพันธ์ 2560
Guam วัดพุทธวราราม เกาะกวม , Guam,
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ธ.ค. 59
5 กุมภาพันธ์ 2560
Guam วัดพุทธวราราม เกาะกวม , Guam,
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ธ.ค. 59
7 กุมภาพันธ์ 2560
Saipan MP Saipan Muli-Purpose Center , Saipan, MP 96950
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ธ.ค. 59
8 กุมภาพันธ์ 2560
Saipan MP Saipan Muli-Purpose Center , Saipan, MP 96950
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ธ.ค. 59
25 กุมภาพันธ์ 2560
Waddell AZ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave., Waddell, AZ 85355
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ธ.ค. 59
26 กุมภาพันธ์ 2560
Waddell AZ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave., Waddell, AZ 85355
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ธ.ค. 59
11 มีนาคม 2560
Las Vegas NV วัดศรีเจริญธรรม 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ม.ค. 60
12 มีนาคม 2560
Las Vegas NV วัดศรีเจริญธรรม 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ม.ค. 60
25 มีนาคม 2560
Sacramento CA วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม 151 South Ave, Sacramento, CA 95838
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ม.ค. 60
26 มีนาคม 2560
Sacramento CA วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม 151 South Ave, Sacramento, CA 95838
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ม.ค. 60
9 เมษายน 2560
North Hollywood CA วัดไทย ณ นครลอสแองเจลิส 8225 Coldwater Canyon Ave,, North Hollywood, CA 91605
View Map
-
9 เมษายน 2560
Ogden UT วัดชัยมงคลญาณสังวราราม 402 Wall Ave, Ogden, UT 84404
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ก.พ. 60
22 เมษายน 2560
Denver CO วัดพุทธวราราม 4801 Julian St., Denver, CO 80221
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ก.พ. 60
23 เมษายน 2560
Denver CO วัดพุทธวราราม 4801 Julian St., Denver, CO 80221
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ก.พ. 60
13 พฤษภาคม 2560
ALBUQUERQUE NM วัดพุทธมงคลนิมิต WAT BUDDHAMONGKOLNIMIT 320 LOUISANA BLVD.SE., ALBUQUERQUE, NM 87108 -3108
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 มี.ค. 60
14 พฤษภาคม 2560
ALBUQUERQUE NM วัดพุทธมงคลนิมิต WAT BUDDHAMONGKOLNIMIT 320 LOUISANA BLVD.SE., ALBUQUERQUE, NM 87108 -3108
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 มี.ค. 60
20 พฤษภาคม 2560
Fremont CA วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 มี.ค. 60
21 พฤษภาคม 2560
Fremont CA วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 มี.ค. 60
3 มิถุนายน 2560
Anchorage AK วัดธรรมภาวนา อลาสก้า 3840 O'Malley Road,, Anchorage, AK 99507
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 เม.ย. 60
4 มิถุนายน 2560
Anchorage AK วัดธรรมภาวนา อลาสก้า 3840 O'Malley Road,, Anchorage, AK 99507
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 เม.ย. 60
24 มิถุนายน 2560
Auburn WA วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St., Auburn, WA 98001-9320
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 เม.ย. 60
25 มิถุนายน 2560
Auburn WA วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St., Auburn, WA 98001-9320
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 เม.ย. 60
15 กรกฎาคม 2560
Berkeley CA วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 พ.ค. 60
16 กรกฎาคม 2560
Berkeley CA วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221
View Map
30 กรกฎาคม 2560
Cheyenne WY Anong's Thai Cuisine , Cheyenne, WY
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 พ.ค. 60
5 สิงหาคม 2560
Las Vegas NV วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 มิ.ย. 60
6 สิงหาคม 2560
Las Vegas NV วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 มิ.ย. 60
27 สิงหาคม 2560
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Escondido CA วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม 139 W.11th Ave, Escondido, CA 92025
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 มิ.ย. 60
9 กันยายน 2560
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Seattle WA Thai Festival Seattle 2017 9600 College Way N, Seattle, WA 98103
View Map
-
23 กันยายน 2560
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Turner OR วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane, Turner, OR 97392
View Map
24 กันยายน 2560
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Turner OR วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane, Turner, OR 97392
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ก.ย. 60
 

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. หนังสือเดินทาง
ผู้ทำหนังสือเดินทางทุกท่านต้องนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งทำได้ 3 วิธี คือ
• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่  www.thaiconsulatela.org   
• E-mail : passport@thaiconsulatela.org
• โทรศัพท์ 323 – 9629574  ต่อ  222
  • ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org   
  • E-mail : passport@thaiconsulatela.org
  • โทรศัพท์: 323 – 9629574
เอกสารที่ต้องใช้
  • คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ [ Download ]
  • ตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่นี่  [ Click Here ]
  • ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles) 
  • ซอง Priority Mail Express จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ 23.75 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง 

2. บัตรประจำตัวประชาชน
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
  
• เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน [ Click Here ]
 
3. นิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ 
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
  • ให้คำปรึกษาเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย จดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)
 
4. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
 
 
ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on