สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ
สารอำลาจากอดีตกงสุลใหญ่ มังกร ประทุมแก้ว
การให้บริการการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) แบบไร้แผ่นปะตรวจลงตรา
ความช่วยเหลือทางการเงินในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 12/2564 เรื่องเตือนภัยการประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ฉบับที่ 4
เอกสารแผ่นพับเรื่อง อาชญากรรมจาก ความเกลียดชัง (Hate Crimes)
การเปิดให้บริการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มอายุไม่เกิน 10 ปี และ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางในต่างประเทศ
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 13/2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางในต่างประเทศ
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 10/2564 เรื่องการให้บริการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa)
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 8/2564 เรื่อง เตือนภัยการปะทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินในรัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ฉบับที่ 2
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 7/2564 เรื่อง เตือนภัยการประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินในรัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ
เชิญชวนใช้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ ฟรี
previous arrow
next arrow
 
Shadow
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมสตรีอาเซียนจัดงานแสดงความขอบคุณบุคลากรด่านหน้าผู้ต่อสู้โควิด
The Royal Thai Consulate-General, Los Angeles and National Geographic Documentary Films cohosts a private screening of “The Rescue” for Thai Community in LA.
previous arrow
next arrow
 
Shadow

สายด่วนฉุกเฉิน สำหรับบริการคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
(๓๒๓) ๕๘๐ ๔๒๒๒

กรณีฉุกเฉิน อาทิ อุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต

งานบริการประชาชน

อีเมล Visa@thaiconsulatela.org
หมายเลขโทรศัพท์ 323-962-9574 ต่อ 230

ประกาศและข่าวสารนิเทศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2565  ณ วัดพุทธมงคลนิมิต (วัดพระธาตุดอยสุเทพ) เมืองอัลบูเคอร์คี มลรัฐนิวเม็กซิโก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ วัดพุทธมงคลนิมิต (วัดพระธาตุดอยสุเทพ) เมืองอัลบูเคอร์คี มลรัฐนิวเม็กซิโก

  เมื่อวันที่ 6 – 8 มกราคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ วัดพุทธมงคลนิมิต (วัดพระธาตุดอยสุเทพ) เมืองอัลบูเคอร์คี มลรัฐนิวเม็กซิโก โดยตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา...

อ่านเพิ่มเติม
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย

 เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูพุทธมงคลวิเทศ (สง่า กตปุญโญ) เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว...

อ่านเพิ่มเติม
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (เวลาไทย) ดังนี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (เวลาไทย) ดังนี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (เวลาไทย) ดังนี้(1) ตั้งแต่ 00.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (เวลา 9.00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม...

อ่านเพิ่มเติม
กงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ Sheriff Alex Villanueva ผู้บัญชาการสำนักงานเชอรีฟลอสแอนเจลิส

กงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ Sheriff Alex Villanueva ผู้บัญชาการสำนักงานเชอรีฟลอสแอนเจลิส

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Sheriff Alex Villanueva ผู้บัญชาการสำนักงานเชอรีฟลอสแอนเจลิส (Los Angeles Sheriff Department - LASD) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เดินทางมารับหน้าที่ โดยกงสุลใหญ่ฯ...

อ่านเพิ่มเติม

Featured Videos

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles