เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจรนัดพิเศษ ณ วัดธรรมคุณาราม เมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์ โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำทีมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชน

กงสุลสัญจรในครั้งนี้ เป็นการจัดกงสุลสัญจรให้บริการประชาชน ครั้งที่ 14 ในปีงบประมาณ 2562โดยมีคนไทยเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งตอบปัญหากงสุล เป็นจำนวนทั้งสิ้น 41 ราย

กงสุลสัญจรครั้งต่อไปของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีขึ้นที่วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม เมืองแซคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 28-29 กันยายน 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการกงสุลสัญจรได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles