เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะจาก University of California, Los Angeles (UCLA) Health International Services ประกอบด้วย น.ส. Lena Wu, Program Manager, Education และ ดร. Jana P. Lim, Program Manager, Asia ได้เข้าพบกงสุลใหญ่ฯ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล เข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องความร่วมมือกับไทยในด้านการบริการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ UCLA Health ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำที่มีบริการทั้งด้านสุขภาพและวิชาการ โดยเฉพาะในด้านการบริการคนไข้ต่างชาติ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ และบริการทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เป็นต้น

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles