เมื่อคืนวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ เมืองลาสเวกัส นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมกงสุลชัชวาล หรยางกูรได้ร่วมงานเลี้ยงเปิดตัวสมาคมไทยเนวาดา และงานคริสต์มาสของสมาคมฯ

โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการรวมตัวของชุมชนไทยเพื่อจัดตั้งสมาคมฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรักสามัคคีในหมู่ชาวไทยและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อความเข้มเเข็งของชุมชนไทยในรัฐเนวาดาต่อไป

งานที่จัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากชุมชนไทยในรัฐเนวาดาที่เดินทางมาร่วมงานกว่า 250 คน และร้านอาหารไทยในพื้นที่ รวมทั้งนายกสมาคมลาวอเมริกันแห่งลาสเวกัส และนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจ

ปัจจุบันนายประสิทธิ์ เตรียมวงษ์ เป็นผู้รักษาการตำแหน่งนายกสมาคมฯ เมื่อจดทะเบียนองค์กรเรียบร้อยแล้วจะจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไป

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles