เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและนายชัชวาล หรยางกูร กงสุล ได้เดินทางไปยังวัดพุทธภาวนา นครลาสเวกัส เพื่อกราบนมัสการพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่และลูกศิษย์วัดผู้ประสบเหตุคนรายจุดเพลิงเผาและกราดยิงภายในวัดเมื่อคืนวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้รับฟังเหตุการณ์จากพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดที่ประสบเหตุ ตรวจเยี่ยมบริเวณที่ได้รับความเสียหาย และพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในพื้นที่ที่มาร่วมเก็บกวาดทำความสะอาดวัด โดยกงสุลใหญ่ได้ขอให้วัดและชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี ให้ติดตามและรับฟังผลการสอบสวนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุ

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นที่ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถึงสาเหตุที่เดินทางมาและบทบาทหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการคุ้มครองดูแลคนไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ พระสงฆ์และลูกศิษย์วัดได้กลับเข้าพักอาศัยในวัดพุทธภาวนาตามปกติแล้ว

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles