เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน Lotus Festival ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้แทน Los Angeles Department of Recreation and Parks ประธานและทีมงานองค์กร LA Lotus Festival Inc. ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส นายกและสมาชิกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ผู้แทนสมาคมไทยต่าง ๆ ในนครลอสแอนเจลิส คณะครูและนักแสดงนาฏศิลป์จากวัดไทย ทีมนวดไทย ทีมแกะสลักผักผลไม้ ทีมตะกร้อ และศิลปินไทย เป็นต้น

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำงานของฝ่ายสหรัฐฯ ตลอดจนความทุ่มเทและสามัคคีของสมาคมและชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งาน Lotus Festival ครั้งที่ 39 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้รับมอบภาพวาดทิวทัศน์ของ Echo Park Lake จากนายสุรเชษฐ์ จริงจิตร ศิลปินชาวไทย ไว้เป็นที่ระลึก

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles