เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ไทยแลนด์พลาซ่า นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงาน Town Hall Meet and Greet L.A. County Sheriff และกล่าวต้อนรับ Sheriff Alex Villanueva เข้าสู่งาน โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับ Sheriff Department ในการทำงานให้กับชุมชน และขอการสนับสนุนให้คนอเมริกันเชื้อสายไทยได้เข้าทำงานกับ Sheriff Department

นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญ Sheriff และทีมงานเข้าร่วมงาน Thai New Year Songkran Festival ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 นี้ ที่ไทยทาวน์ด้วย

กิจกรรม Town Hall นี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับ สภาไทยทาวน์ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในลอสแองเจลิสได้มีโอกาสรู้จักกับ ผู้บริหารสูงสุดของ Sheriff Department ซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองที่มีความสำคัญมากในด้านการบังคับใช้กฎหมายและบริหารทัณฑสถานใน Los Angels County ซึ่งมีประชากรถึง 10 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 12,000 ตารางกิโลเมตร

ทั้งนี้ Sheriff Villanueva ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมามีนโยบายปฏิรูปองค์กรเช่น เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ติดกล้องบนตัวสายตรวจ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการเลือกหัวหน้าสถานีเขต และจ้างสมาชิกในชุมชนเข้ามาร่วมทำงานในองค์กร

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles