เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณโรงแรม Montage เมือง Beverly Hills นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย-อเมริกัน พร้อมคุณภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ

โดยในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ และมีเยาวชนผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น จำนวน 41 ทุน จากหลายมลรัฐในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐวอชิงตัน มลรัฐออริกอน มลรัฐเนวาดา เป็นต้น

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมมูลนิธิฯ ที่เห็นความสำคัญของเยาวชนไทยและสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนฯ ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กล่าวแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ และขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนประสบความสำเร็จและร่วมกันเป็นแรงกำลังที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนไทยและส่วนรวมต่อไป

(เครดิตภาพ : คุณสันทนี วายุโชติ)

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles