เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ เมือง Seattle นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมพิธีเปิดงาน Thai Festival Seattle ซึ่งท่านสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดยมีคุณณัฐจรีย์ จุติกุล ประธานคณะกรรมการสมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตัน คุณจิรนิดา ภูวนารถนุรักษ์ นายกสมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตัน และคณะกรรมการสมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตันให้การต้อนรับ

การจัด Thai Festival Seattle ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 โดยการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมาประสพผลสำเร็จและสามารถสร้างกระแสความนิยมไทยได้เป็นอย่างดี สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงได้ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณการจัดงานแก่สมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความนิยมไทย รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในรัฐวอชิงตัน

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles