เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Thai Town Passport เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งไทยทาวน์ครบรอบ 20 ปี

โดยกงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม Thai Town Passport ว่า นอกจากเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งไทยทาวน์แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจของชุมชนไทยทั้งในเขตไทยทาวน์และบริเวณใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

จากนั้น นายตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ ได้กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสภาไทยทาว์น เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรม Thai Town Passport นี้ และขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้านค้าและธุรกิจของคนไทย สมาคม สื่อมวลชนและชุมชนที่สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีร้านอาหารและธุรกิจของคนไทยในเขตไทยทาวน์และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วม 5 กลุ่มธุรกิจ (ตลาดไทย ร้านอาหารไทย ร้านนวดไทย ร้านขนมไทย และร้านประเภทอื่น) รวม 45 ร้านค้า โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับตราประทับบน Thai Town Passport เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการครบ 25 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสะสมและนำไปแลกของรางวัล เช่น พวงกุญแจกระบือไทย กระเป๋าสะพายผ้าขาวม้า บัตรกำนัล และรางวัลใหญ่เป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ประเทศไทย มูลค่า 700 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 7 ใบ ทั้งนี้โปรดติดตามรายละเอียดการร่วมกิจกรรมและการแลกของรางวัลจากเฟสบุคสภาไทยทาวน์ (https://www.facebook.com/ThaiTownCouncilofLosAngeles/)

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles