เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีบ และวัดพุทธานุสรณ์ เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อรับ ฟังและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ชี้แจงให้ทราบถึงการเตรียมการข องสถานกงสุลใหญ่ฯ และขอให้วัดและ ชุมชนไทยติดตามข้อมูลข่าวสารของทางการ (ไทยและสหรัฐฯ) อย่างใกล้ชิดด้วย

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles