เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล เป็นตัวแทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงาน “น้ำใจไทย USA เพื่อหาทุนช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน” ซึ่งจัดโดยชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส สมาคม/ชมรม/กลุ่มคนไทย วัดไทยลอสแองเจลิส วัดป่าธรรมชาติเมืองลาพวนเต้ วัดพระธาตุดอยสุเทพสหรัฐอเมริกา และวัดสุทธาวาสริเวอร์ไซด์ ณ NAT TV เมือง North Hollywood รัฐแคลิฟอร์เนีย

กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1) การรับชมภาพข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสาน 2) การรับบริจาคเงิน ทางโทรศัพท์และการนำมามอบให้ด้วยตนเอง 3) การสัมภาษณ์พระเทพธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส และนางจิตรฉวีฯ กงสุล และ 4) การแสดงจากสมาคม/ชมรม/กลุ่มคนไทย โดย NAT TV ได้ถ่ายทอดสดทั่วสหรัฐฯ และแคนาดา และ Live สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ เงินบริจาคทั้งหมดจะส่งมอบให้รัฐบาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคอีสานผ่านสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles